فیلم از یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان گوهردشت

ملاقات حضوری به زندانیان گوهر دشت نمی دهند، یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان فیلم می گیرند و به بیرون می فرستند. در این سی ثانیه این هشت آزاده را می شود دید: رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداقی و احمد زیدآبادی

بقول عبدلله مومنی: درود به شرف فیلم بردار جنبش

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s