آغاز به کار صفحه رسمی مجتبی واحدی در فیس بوک

Facebook-vahedi

صفحه فیس بوک مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در فیس بوک آغاز به کار کرد. وی در توضیح کوتاهی که در فیس بوک خود نگاشته، آورده است:


"این صفحه عمومی است . ازدوستان خوب خواهش می کنم خودشان آن را مدیریت کنند تا هیچ مطلبی به ناچار از این صفحه که متعلق به شماست حذف نشود"

این صفحه را از اینجا می توانید در فیس بوک پیدا کنید.

http://facebook.com/mojtabavahedi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s