“16 آذر، روز دانشجو مبارک”

Telephon

من به چشم های بی قرار تو قول میدهم،

ریشه های ما به آب..

شاخه های ما به آفتاب می رسد..

"ما دوباره سبز میشویم"

 

"16 آذر، روز دانشجو مبارک"

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s