شعری از دانشجوی زندانی بهاره هدایت از زندان اوین

Shere_bahare


شعری از دانشجوی زندانی بهاره هدایت از زندان اوین

……………………………………………………………..

 

گفتم :

این باغ ار گلِ سرخ بهاران بایدش ؟

گفت :

صبری تا كرانِ روزگاران بایدش

تازیانه ی رعد و نیزه ی آذرخشان نیز هست,

گر نسیم و بوسه های نرمِ باران بایدش

گفتمش :

خالی ست شهر از عاشقان , وینجا نماند,

مردِ راهی تا هوایِ كویِ یاران بایدش

گفت :

چون روحِ بهاران آید از اقصای شهر

مردها جوشد ز خاك

آنسان كه از باران گیاه

و آنچه می باید كنون

صبرِ مردان و دلِ امیدواران بایدش""

 

"شانزدهم آذر گرامی باد"

زندان اوین-آذرماه نود

بهاره هدایت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s