همسر عبدالله مومنی: در پی نامه به رهبری، وضعیت عبدالله بدتر از قبل شده است

Abdolah_moemeni

 

همسر عبدالله مومنی: در پی نامه به رهبری، وضعیت عبدالله بدتر از قبل شده است

—————————————————————————————-

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت حدود ۶۰۰ روز است که به مرخصی نیامده است. اودر روز ۳۰ خرداد ۸۸ در ستاد شهروند آزاد (حامیان مهدی کروبی) به طرز خشونت آمیزی دستگیر شد ونزدیک۱۰۰ روز را در انفرادی وبازجویی تحت شکنجه به سر برد. مومنی در اسفند ۸۹ بعد از ۹ ماه زندان به مرخصی آمد و در طول مدت مرخصی بارها توسط بازجویانش احضار شد. بازجوها از او خواسته بودند که علیه رهبران جنبش سبز ودفتر تحکیم وحدت وجنبش دانشجویی در رسانه ها و دانشگاهها مصاحبه وسخنرانی کند، اما مومنی از پذیرش درخواست باز جوها سر باز زد و در مقابل خواسته های آنها مقاومت نمود وهمین باعث شد که او را دوباره به زندان باز گردانند.

عبدالله مومنی در این مدت دو بار دست به اعتصاب غذا زد ، مومنی به همراه چند تن دیگر در اعتراض به بر خورد نامناسب با زندانیان وخانواده هایشان به مدت ۱۵ روزدست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای دیگر او در اعتراض به شهادت هدی صابر به همراه ۱۱ زندانی سیاسی دیگر به مدت ۸ روز بود.

مومنی در تابستان ۸۹ نیز نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت .او در آن نامه به شرح شکنجه های فوق طاقت بازجویانش در دوران انفرادی پرداخت ، شکنجه هایی چون فرو بردن سر در کاسه توالت تا شکنجه های جسمی وروحی . این نامه بازتاب رسانه ای وعمومی گسترده ای یافت.

بعد از آن عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در اقدامی از بازجویانش وهمچنین قاضی مرتضوی و قاضی صلواتی شکایت کرد . اما این بار نیز او بود که به خاطر نامه به رهبری وشکایت از بازجویانش در جایگاه متهم قرار گرفت و به اتهام ((تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب )) دوباره تفهیم اتهام شد .

 

مومنی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول گذراندن حکم ۵ سال زندان خود می باشد .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s